ĐỒNG HỒ ĐÈN LED TREO TƯỜNG 4 SỐ LỚN (NIKKISO)

Banner đồng hồ treo tường nikki

Đồng hồ đèn LED treo tường 4 số lớn đồng bộ với thời gian được công ty ATPro sản xuất cho công ty Nikkiso. Đồng hồ dùng để treo ở nhà máy xem thời gian. Thông số kỹ thuật của đồng hồ điện tử treo tường. – Kích thước đồng hồ 220mm x 520mm x70mm, hiển thị… Read More

ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN (CTY ASIA FOODS)

HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ ĐÔNG BỘ THỜI GIAN - MASTER CLOCK SYSTEM

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – ĐỒNG HỒ NGOÀI TRỜI  – HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ CHỦ cho Khách hàng : Công ty Asia Foods I. MÔ HÌNH II. ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – Kích thước  đồng hồ đồng bộ thời gian : 220 x 520 x 70mm – Số… Read More

ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN (CTY PLUS)

HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ CHỦ - MASTER CLOCK

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – DONG HO DONG BO THOI GIAN  – HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ CHỦ cho Khách hàng : Công ty Plus I. MÔ HÌNH II. ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – Kích thước  đồng hồ đồng bộ thời gian : 180 x 430 x 50mm – Số… Read More

ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN (CTY NHƯ KHANH)

HE THONG DO HO CHU - HỆ THỐNG MASTER CLOCK

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – DONG HO DONG BO THOI GIAN  – HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ CHỦ cho Khách hàng: Công ty Như Khanh I. MÔ HÌNH II. ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – Kích thước  đồng hồ đồng bộ thời gian : 350 x 600 x 50mm – Số… Read More

ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN (CTY ADEN SERVICES)

ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ TREO TƯỜNG - ĐỒNG HỒ NGOÀI TRỜI

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – ĐỒNG HỒ NGOÀI TRỜI – DONG HO DONG BO THOI GIAN – DONG HO DIEN TU TREO TUONG cho Khách hàng : Công ty Aden Services SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG – Kích thước đồng hồ đồng bộ thời gian 1500 x 1000… Read More

ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN (CTY PLUS V.N)

DONG HO DONG BO THOI GIAN - ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN ATPro

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – DONG HO DONG BO THOI GIAN– MASTER CLOCK cho Khách hàng: Công Ty PLUS Việt Nam SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG I.Phần cứng ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – Kích thước 180 x 430 x 50 mm – Số hiển thị… Read More

ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN (CTY PYMEPHARCO)

ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN - DONG HO DONG BO THOI GIAN ATPro

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – DONG HO DONG BO THOI GIAN– MASTER CLOCK cho Khách hàng: Công Ty PYMEPHARCO SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG I.Phần cứng ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN LỚN – Kích thước 180 x 600 x 50 mm – Số hiển thị… Read More

ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN (CTY VFR)

dong ho do bo thoi gian ATPro

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – DONG HO DONG BO THOI GIAN– MASTER CLOCK cho Khách hàng: Công Ty VFR SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG I.Phần cứng Kích thước 18cm x 43 cm x 5cm. 1 mặt Số hiển thị bằng LED 7 đoạn kích… Read More

ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN (CTY GTECH)

dong ho dong bo thơi gian atpro

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – DONG HO LED TREO TUONG – MASTER CLOCK  cho Khách hàng: Công Ty GTECH SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG Số lượng: 4 cái Kích thước 35 cm x 60 cm x 5cm. Led kích thước 9cm x 12cm màu đỏ hiển… Read More

HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ công ty PLUS (Nhật Bản)

he thong dong ho dong bo ATPro

ATPro sản xuất và chuyển giao HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ – HE THONG DONG BO THOI GIAN –  MASTER CLOCK cho công ty PLUS (Nhật Bản) -Số lượng: 35 cái -Kích thước máy: 18 cm x 42cm -Chip xử lý : MicroChip PIC (USA) -IC ghi dịch:TI (USA) -Khung nhôm định hình và Mica (Đài… Read More