GIẢI PHÁP GIÁM SÁT TRẠM BƠM TỪ XA SỬ DỤNG PLCPi

HE THONG GIAM SAT TRAM BOM TU XA

Tất cả các trạm bơm có thể kết nối về trung tâm đều hành qua chuẩn truyền thông mạng Profinet của PLCPi dựa trên đường truyền ADSL hoăc là USB 3G. Tại trung tâm điều hành, hệ thống SCADA cần được sử dụng để tương tác với các trạm bơn này bằng driver Profinet. ATSCADA… Read More

hệ thống xếp hàng tự động, máy gọi số thứ tự, hệ thống gọi phục vụ, thiết bị đo nhiệt độ , máy đo độ ẩm, bộ đếm sản phẩm, hệ thống giám sát sản xuất, đồng hồ đồng bộ thời gian, hệ thống giữ xe bằng thẻ từ, hệ thống kiểm soát xe ra vào, hệ thống quản trị năng lượng, hệ thống quản lý điện năng, xử lý ảnh số, camera giám sát