GIÁM SÁT và ỔN ĐỊNH ÁP SUẤT

  PLCPi được sử dụng để đọc tín hiệu cảm biến áp suất về để hiển thị, xử lý, lưu trữ, cảnh báo, truyền thông về SCADA, PLCPi sử dụng ngõ ra DO hoặc ngõ truyền thông để điều khiển bơm, quạt (có thể thông qua biến tần hoặc trực tiếp) để ổn định áp… Read More