HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI XE TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG PLCPi

HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÃI XE TỰ ĐỘNG SỬ DỤNG PLCPi – PLCPi điều khiển đóng mở các Barriers – PLCPi quản lý và xử lý dữ liệu các đầu đọc RFID – PLCPi Quản lý giám sát các camera – Hiển thị và tương tác với người vận hành ngồi trong nhà điều hành… Read More