View Cart “16DI/16DO (DC) Module (MÃ: 16DI6DO)” has been added to your cart.
CPU-Rasp01-CH-33-552×552
1 CPU Rasp01-CH2- CPU Rasp01-CH4- CPU Rasp01-CH3- CPU Rasp01-CH5 -CPU Rasp01-CHCPU Rasp01-CH

Rasp01-CH CPU (MÃ: CPU)

SKU: CPU Category:

Product Description

9 CPU Rasp01-CH

 • BẢO HÀNH 18 THÁNG
 • Kích thước: 11.3cm x 12.6cm x5.3cm (Dài x Rộng x Cao)
 • Sử dụng chíp xử lý “Broadcom BCM2836 ARMv7 Quad Core”, 900MHz
 • 1GB RAM
  • 4 cổng USB
  • Cổng Ethernet
  • Cổng HDMI
  • Cổng Audio
  • Cổng camera
  • 8 ngõ vào DI, được cách ly quang
  • 8 ngõ ra DO BJT, được cách ly quang
  • Hỗ trợ kết nối cảm biến DS18B20 để đo nhiệt độ, hoặc kết nối cảm biến DHT21 để đo nhiệt độ độ ẩm
  • Thời gian thực(RTC DS1307)
  • Hỗ trợ truyền thông S7 Ethernet Client và Server.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rasp01-CH CPU (MÃ: CPU)”