BẢNG LED HIỂN THỊ NĂNG SUẤT (CTY PMD)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao BẢNG ĐIỆN TỬ NĂNG SUẤT – BANG THEO DOI NANG SUAT–HE THONG GIAM SAT SAN XUAT cho Khách hàng: Công ty PMD Bình Phước SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG Số lượng : 4 bảng Kích thước bảng 67  x 66 x 5 cm. Số hiển thị bằng… Read More

BẢNG ĐIỆN TỬ NĂNG SUẤT (ELEMATEC VN)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao BẢNG ĐIỆN TỬ NĂNG SUẤT – BANG THEO DOI NANG SUAT–HE THONG GIAM SAT SAN XUAT cho Khách hàng: Công ty Elematec Việt Nam SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG -Số lượng: 3 bảng -Kích thước bảng hiển thị 75cm x 45cm x 5cm – Số lớn hiển… Read More