HT GIÁM SÁT NĂNG SUẤT XUẤT KHẨU CAMPUCHIA

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NĂNG SUẤT SẢN XUẤT XUẤT KHẨU CPC LÀ HỆ THỐNG ĐƯỢC THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP, BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG KỸ THUẬT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG. 20/04/2014 C.Ty Kỹ Thuật Ấn Tượng xuất khẩu hệ thống giám sát năng suất sản xuất đi CAMPUCHIA. 1. MÔ HÌNH PHẦN CỨNG…. Read More

HOÀN THÀNH HỆ THỐNG ĐẾM SẢN PHẨM C.TY TIGER

HỆ THỐNG ĐẾM SẢN PHẨM – ĐẾM SẢN PHẨM CÔNG TY TIGER 19/09/2013 C.Ty Kỹ Thuất Ấn Tượng bàn giao hệ thộng đếm sản phẩm cho 3 dây chuyền sản xuất cho C.Ty TIGER VIETNAM Các bảng giám sát sản xuất được kết nối với máy tính thông qua bộ chuyển RS-485 Bộ đếm sản… Read More

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT CTY IPTOPS

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NĂNG SUẤT SẢN XUẤT   Công ty Intops Việt Nam – Bảng sản lượng: + ” Kế hoạch hôm nay“, ” Kế hoạch thực tế“: số liệu được nhập từ Remote. + ” Kết quả thực tế“: số liệu cập nhật từ  cảm biến chuyên dụng để đếm các linh kiện điện tử…. Read More

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SẢN XUẤT CTY RINNAI

Hệ thống quản lý sản xuất công nghiệp 18/11/2014 C.Ty Kỹ Thuật Ấn Tượng bàn giao thêm hệ thống quản lý sản xuất cho một chuyền mới cho C.Ty Rinnai. Hệ thống bao gồm nhiều bảng điện tử hiển thị được lắp đặt cho nhiều chuyền. 1. Bảng Điện Tử Hiển Thị Năng Suất: Chi… Read More

BẢNG THEO DÕI NĂNG SUẤT SẢN XUẤT

  BẢNG THEO DÕI GIÁM SÁT NĂNG SUẤT SẢN XUẤT – ĐẾM SẢN PHẨM Chi tiết sản phẩm: Kích thước bảng theo dõi năng suất sản xuất 54cm x60cm. Hiển thị giờ, kế hoạch ngày, kế hoạch giờ thực tế, thực tế sản xuất, lỗi QC tạm, tổng lỗi QC bằng Led 7 đoạn và đèn… Read More

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NĂNG SUẤT SẢN XUẤT

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NĂNG SUẤT SẢN XUẤT – BẢNG HIỂN THỊ ĐẾM SẢN PHẨM ĐỒNG BỘ HÓA SẢN XUẤT TRONG NHÀ MÁY VÀ GIA TĂNG NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG LAO ĐỘNG. Cải tiến cơ cấu hoạt động đồng bộ giữa các bộ phận sản xuất. Gia tăng tiện bộ làm việc đồng bộ của… Read More

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT VÀ THEO DÕI NĂNG SUẤT SẢN XUẤT

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT, ĐẾM SẢN PHẨM CHO CÔNG TY, NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP… Mô hình kết nối mạng hệ thống giám sát năng xuất sản xuất Hệ thống gồm nhiều bảng điện tử hiển thị kết nối với CPU trung tâm điều khiển bằng chuẩn truyền thông Rs485. các máy tính trong… Read More

BẢNG ĐIỆN TỬ THEO DÕI SẢN XUẤT HIỂN THỊ NGOÀI TRỜI C.TY THB

BẢNG ĐIỆN TỬ THEO DÕI SẢN XUẤT HIỂN THỊ NGOÀI TRỜI 18/07/2014 C.Ty Kỹ Thuật Ấn Tượng bàn giao bảng điện tử hiện thị ngoài trời cho C.Ty THB. Chi tiết sản phẩm: Có cổng Modbus RTU tích hợp cho các bộ đếm sản phẩm, đếm bao trên băng chuyền… Bảng matrix nhỏ sử dụng… Read More

BẢNG THEO DÕI NĂNG SUẤT SẢN XUẤT C.TY THUẬN DƯƠNG

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NĂNG SUẤT SẢN XUẤT – BẢNG ĐIỆN TỬ THEO DÕI NĂNG SUẤT SẢN XUẤT 10/03/2014 C.Ty Kỹ Thuật Ấn Tượng bàn giao bảng theo dõi năng suất sản xuất cho C.TY THUẬN DƯƠNG. Chi tiết sản phẩm: Kích thước bảng theo dõi năng suất sản xuất 54cm x60cm. Hiển thị giờ,… Read More

BẢNG ĐIỆN TỬ THEO DÕI NĂNG SUẤT SẢN XUẤT C.TY 365

BẢNG ĐIỆN TỬ THEO DÕI NĂNG SUẤT SẢN XUẤT – HỆ THỐNG GIÁM SÁT NĂNG SUẤT SẢN XUẤT 20/1/2013 C.Ty Kỹ Thuật Ấn Tượng bàn giao bảng điện tử theo dõi năng suất sản xuất cho C.Ty 365. Chi tiết sản phẩm: Bảng điện tử 2 mặt kích thước bảng 40cm x 50cm x 5cm…. Read More