HỆ THỐNG GIÁM SÁT NĂNG SUẤT (CTY HUY ANH)

Hệ thống theo dõi năng suất sản xuất được công ty ATPro sản xuất cho công ty Huy Anh Phòng. Hệ thống gồm có nhiều bảng LED năng suất được dẫn về máy tính thông qua RS485 hiển thị trên phần mềm ATSCADA. Mô hình hệ thống giám sát năng suất. Bảng LED hiển thị… Read More

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM TRÊN BĂNG TẢI-HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT

bo dem san pham

BỘ ĐẾM SẢN PHẨM TRÊN BĂNG TẢI LÀ MỘT GIẢI PHÁP GIÁM SÁT SẢN XUẤT, ĐẾM SẢN PHẨM CHO CÁC NHÀ MÁY XÍ NGIỆP, XƯỞNG SẢN XUẤT 20/10/2014 C.Ty Kỹ Thuật Ấn Tượng bàn giao 6 bộ đếm sản phẩm cho khách hàng Mr.Hùng. Chi tiết sản phẩm: Bảng hiển thị số lượng sản phẩm… Read More