BẢNG LED HIỂN THỊ TỐC ĐỘ MÁY- CÔNG TY TRUNG HIẾU

Bảng led hiển thị tốc độ Kết hợp cảm biến từ đếm tốc độ máy chạy do công ty ATPro sản xuất theo yêu của khách hàng công ty TRUNG HIẾU. Sản phẩm được làm từ LED module 8 inch, hiển thị hai mặt, giúp quí khách có thể nhìn rõ các thông số từ… Read More

HT GIÁM SÁT NĂNG XUẤT SẢN XUẤT (KH: CTY L. H. PHÁT)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao HỆ THỐNG GIÁM SÁT NĂNG SUẤT SẢN XUẤT ATPro cho Khách hàng: Công ty Linh Hưng Phát SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG BẢNG SẢN LƯỢNG HIỂN THỊ HAI MẶT Số lượng: 8 bảng Kích thước bảng 50cm x 60cm x 5cm Số “mục tiêu, hoàn thành”… Read More

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT cho công ty LEEBRA

ATPro vừa sản xuất và bàn giao HỆ THÔNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT cho công ty LEEBRA   Số lượng: 16 bảng Kích thước bảng 25cm x 35cm x 5cm. Số hiển thị bằng LED 7 đoạn KT số 3cm x 4cm Thời gian hiển thị bằng LED 7 đoạn KT số 1cm x 2cm… Read More