BẢNG LED HIỂN THỊ GIÁ TIỀN BÃI ĐỖ XE (CTY CYB)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao BẢNG ĐIỆN TỬ  HIỂN THỊ GIÁ TIỀN BÃI ĐỖ XE –MÁY GIỮ XE BẰNG THẺ TỪ  – QUẢN LÝ BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH cho Khách hàng Công ty CYB SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG – Kích thước bảng điện tử hiển thị 120 x 400 x 50mm – Số hiển thị… Read More