ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN (CTY ASIA FOODS)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – ĐỒNG HỒ NGOÀI TRỜI  – HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ CHỦ cho Khách hàng : Công ty Asia Foods I. MÔ HÌNH II. ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – Kích thước  đồng hồ đồng bộ thời gian : 220 x 520 x 70mm – Số… Read More

HỆ THỐNG MASTER CLOCK (CTY CCI)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao MASTER CLOCK – DONG HO DONG BO THOI GIAN  – HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ CHỦ cho Khách hàng: Công ty CCI Quảng Nam I. MÔ HÌNH II. ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – Kích thước  master clock : 350 x 600 x 50mm – Số hiển thị giờ phút giây bằng LED 7 đoạn… Read More

ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN (CTY PLUS)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – DONG HO DONG BO THOI GIAN  – HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ CHỦ cho Khách hàng : Công ty Plus I. MÔ HÌNH II. ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – Kích thước  đồng hồ đồng bộ thời gian : 180 x 430 x 50mm – Số… Read More

ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN (CTY NHƯ KHANH)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – DONG HO DONG BO THOI GIAN  – HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ CHỦ cho Khách hàng: Công ty Như Khanh I. MÔ HÌNH II. ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – Kích thước  đồng hồ đồng bộ thời gian : 350 x 600 x 50mm – Số… Read More

HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ CHỦ – HỆ THỐNG MASTER CLOCK

HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ CHỦ – HỆ THỐNG MASTER CLOCK Hệ thống đồng hồ chủ (Master clock) hiện nay được sử dụng rộng rãi trong trường học, nhà máy, bệnh viện, công ty, sân bay, sàn chứng khoán, ngân hàng… Nhằm đảm bảo sự chính xác và đồng bộ về mặt thời gian cho mọi khu… Read More

ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN (CTY PLUS V.N)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – DONG HO DONG BO THOI GIAN– MASTER CLOCK cho Khách hàng: Công Ty PLUS Việt Nam SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG I.Phần cứng ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – Kích thước 180 x 430 x 50 mm – Số hiển thị… Read More

ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN (CTY VFR)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – DONG HO DONG BO THOI GIAN– MASTER CLOCK cho Khách hàng: Công Ty VFR SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG I.Phần cứng Kích thước 18cm x 43 cm x 5cm. 1 mặt Số hiển thị bằng LED 7 đoạn kích… Read More

ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN (CTY GTECH)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN – DONG HO LED TREO TUONG – MASTER CLOCK  cho Khách hàng: Công Ty GTECH SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG Số lượng: 4 cái Kích thước 35 cm x 60 cm x 5cm. Led kích thước 9cm x 12cm màu đỏ hiển… Read More

HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ công ty PLUS (Nhật Bản)

ATPro sản xuất và chuyển giao HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ – HE THONG DONG BO THOI GIAN –  MASTER CLOCK cho công ty PLUS (Nhật Bản) -Số lượng: 35 cái -Kích thước máy: 18 cm x 42cm -Chip xử lý : MicroChip PIC (USA) -IC ghi dịch:TI (USA) -Khung nhôm định hình và Mica (Đài… Read More

HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN QUA GMT BỆNH VIỆN FV

HỆ THỐNG ĐỒNG HỒ ĐỒNG BỘ THỜI GIAN QUA GMT 10/06/2014 C.Ty Kỹ Thuật Ấn Tượng bàn giao hệ thống đồng hồ đồng bộ thời gian qua gmt cho BỆNH VIỆN FV 1. Phần cứng 1.1 Hệ thống đồng hồ đồng bộ thời gian Hình 1: Mô hình hệ thống đồng hồ đồng bộ thời… Read More