ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM NGÀY GIỜ (NPD)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM NGÀY THÁNG NĂM GIỜ – THIET BI DO NHIET DO DO AM– GIAM SAT CANH BAO NHIET DO DO AM cho Khách hàng: Công ty NPD SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG Số lượng : 1 cái Kích thước đồng hồ100cm… Read More

ĐỒNG HỒ NHIỆT ẨM NGÀY THÁNG NĂM GIỜ (LIXIL)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM NGÀY THÁNG NĂM GIỜ – THIET BI DO NHIET DO DO AM– GIAM SAT CANH BAO NHIET DO DO AM cho Khách hàng: Công ty LIXIL SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG Kích thước đồng hồ45cm x 60cm x 5cm Số hiển… Read More

ĐỒNG HỒ NHIỆT ẨM NGÀY GIỜ THÁNG NĂM

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM GIỜ PHÚT NGÀY THÁNG NĂM – THIET BI DO NHIET DO DO AM– GIAM SAT CANH BAO NHIET DO DO AM cho Khách hàng: Công ty Bình Minh SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG Số lượng: 2 bảng Kích thước đồng… Read More

ĐH ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM, NGÀY THÁNG NĂM (AN LẠC)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ  ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM, NGÀY THÁNG NĂM – DONG HO DO NHIET DO DO AM – HE THONG GIAM SAT CANH BAO NHIET DO DO AM cho Khách hàng: Công ty CP IN NHÃN HÀNG AN LẠC SẢN PHẨM ĐƯỢC BAO HÀNH 15 THÁNG I…. Read More

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM NGÀY THÁNG NĂM (NGỌC HÀ)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM NGÀY THÁNG NĂM – THIET BI DO NHIET DO DO AM– GIAM SAT CANH BAO NHIET DO DO AM cho Khách hàng: Công ty Ngọc Hà SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG Số lượng: 9 bảng Kích thước bảng hiển thị… Read More

VIDEO ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM AT-THMT(L) CTY MINH THÀNH

VIDEO ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM AT-THMT(L) CTY MINH THÀNH QUÝ KHÁCH CÓ NHU CẦU XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ: -HOTLINE:0909726984 (Ms. Mỹ Lơ)

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM AT-THMT(L) (KH: CT M. THÀNH)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM AT-THMT(S)  – HE THONG GIAM SAT NHIET DO DO AM cho Khách hàng: CTY Minh Thành   THÔNG TIN SẢN PHẨM –  Bảng hiển thị nhiệt độ kích thước 35cm x 60cm. – Số hiển thị bằng LED 7 đoạn, kích thước  9cm x… Read More

ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM ATPro (KH: CTY WIITECH)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM ATPro – HE THONG GIAM SAT NHIET DO DO AM cho Khách hàng: Cty Wiitech Việt Nam -SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG -Số lượng: 2 bảng -Kích thước: 50cm x 100cm x 5cm -Số hiển thị bằng LED đơn, kích… Read More

VIDEO ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM, NGÀY THÁNG NĂM ATPro (KH SMART SHIRTS)

VIDEO GIỚI THIỆU ĐỒNG HỒ NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM, NGÀY THÁNG NĂM – HE THONG GIAM SAT NHIET DO DO AM ATPro Khách hàng: CTY DỆT MAY KIM SMART SHIRTS

ĐH NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM, NGÀY THÁNG NĂM ATPro ( SMART SHIRTS)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao ĐỒNG HỒ HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM, NGÀY THÁNG NĂM  – HE THONG GIAM SAT NHIET DO DO AM ATPro cho KH: CTY DỆT MAY KIM SMART SHIRTS VIỆT NAM -SẢN PHẨM ĐƯỢC BẢO HÀNH 15 THÁNG -Số lượng: 2 cái -Kích thước đồng hồ 30cm x… Read More