HỆ THỐNG ANDON CẢNH BÁO SỰ CỐ (VINATEX)

ATPro vừa sản xuất và lắp đặt thành công HỆ THỐNG ANDON – ANDON SYSTEM – HỆ THỐNG CẢNH BÁO SỰ CỐ cho Khách hàng : Công ty Vinatex. Giới thiệu hệ thống ANDON. Andon System là một hệ thống dùng để cảnh báo cho các nhân viên quản lý, bảo trì, hỗ trợ … biết… Read More