HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM CỦA ATPro

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM I. GIỚI THIỆU Ngày càng có nhiều nhà máy, doanh nghiệp và các tổ chức y tế đang sử dụng các hệ thống theo dõi nhiệt độ độ ẩm để bảo vệ chất lượng sản phẩm của mình và đáp ứng các yêu cầu về các tiêu chuẩn… Read More

HOÀN THÀNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT CÔNG TY INTOPS VIỆT NAM

 HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT  Hệ thống gồm: – Bảng sản lượng: gồm các mục” Kế hoạch hôm nay”, ” kế hoạch thực tế”, ” kết quả thức tế”, bảng được kết nối với 1 tháp báo hiệu 3 tầng(có chuông), 1 cảm biến chuyên dụng để đếm các linh kiện điện tảng –… Read More