HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM KHO HÀNG

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM KHO HÀNG – GIẢI PHÁP GIÁM SÁT CHUYÊN NGHIỆP HỆ THỐNG SCADA ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ THU THẬP DỬ LIỆU  MÔ HÌNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM Mô tả hoạt động: – Hệ thống được nối với đồng hồ nhiệt hoặc màn hình… Read More

HOÀN THÀNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT CÔNG TY INTOPS VIỆT NAM

 HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT  Hệ thống gồm: – Bảng sản lượng: gồm các mục” Kế hoạch hôm nay”, ” kế hoạch thực tế”, ” kết quả thức tế”, bảng được kết nối với 1 tháp báo hiệu 3 tầng(có chuông), 1 cảm biến chuyên dụng để đếm các linh kiện điện tảng –… Read More

Hệ thống SCADA điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm

DOWNLOAD CATALOGUE SẢN PHẨM HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ THU THẬP DỮ LIỆU (SCADA) NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM 1. Ứng dụng: Hệ thống điều khiển giám sát nhiệt độ độ ẩm được lắp đặt tại kho lạnh,kho hàng,  phòng thí nghiệm, lò sấy,… 2. Mô tả hoạt động: – Hệ thống được nối… Read More