GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP PHIÊN BẢN MỚI NHẤT

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP PHIÊN BẢN MỚI NHẤT Ver.3.0 của ATPro Corp TICH HOP HE THONG – QUAN LY SUAT AN CONG NGHIEP – Menu 3 món ăn – Tốc độ đăng ký ăn và lấy phiếu ăn cực nhanh dựa vào công nghệ data push to local – Giải quyết triệt… Read More

HỆ THỐNG QUẢN LÝ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP PHIÊN BẢN MỚI SỬ DỤNG PLC Pi

HE THONG QUAN LY SUAT AN CONG NGHIEP– PHAN MEM QUAN LY SUAT AN CONG NGHIEP HỆ THỐNG QUẢN LÝ SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP PHIÊN BẢN MỚI SỬ DỤNG PLC Pi * MÔ TẢ HỆ THỐNG: – Máy “Meal Management PC” được nhân viên quản lý suất ăn sử dụng để phân bổ các món… Read More