HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT TRẠM CÂN CÓ XỬ LÝ ẢNH SỐ

IMG_0235

HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT TRẠM CÂN TỰ ĐỘNG CÓ XỬ LÝ ẢNH SỐ Cầu cân tự động gồm 2 cảm biến và 2 camera nhận dạng biển số xe Hệ thống cân tự động đang tiến hành cân khối lượng xe tải Trạm cân được đặt 2 thiết bị cảm biến quang trên… Read More