ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM C.TY LIXIL INAX

ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM PHÒNG THÍ NGHIỆM,PHÒNG SẢN XUẤT, KHO HÀNG… 5/03/2014 C.Ty Kỹ Thuật Ấn Tượng bàn giao đồng hồ điện tử đo nhiệt độ độ ẩm cho C.Ty LIXIL INAX. Chi tiết sản phẩm: Đồng hồ điện tử đo nhiệt độ độ ẩm kích thước 60cm x 35cm…. Read More

ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ ĐO NHIỆT ĐỘ C.TY BUWON

ĐỒNG HỒ ĐIỆN TỬ ĐO NHIỆT ĐỘ  03/03/2014 C.Ty Kỹ Thuật Ấn Tượng hoàn thành đồng hồ điện tử đo nhiệt độ cho C.Ty BUWON. Chi tiết sản phẩm: Đồng hồ điện tử đo nhiệt độ kích thước 10cm x 25cm. Hiển thị bằng led 7 đoạn màu đỏ kích thước 5cm x 7cm. Khung… Read More

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ C.TY SONG ĐẠT

SẢN PHẨM ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ PHÒNG CÔNG TY SONG ĐẠT 20/02/2014 C.Ty Kỹ Thuật Ấn Tượng hoàn thành đồng hồ đo nhiệt độ cho C.Ty SONG ĐẠT. Chi tiết sản phẩm: Kích thước đồng hồ đo nhiệt độ 43cm x 22cm x 5cm. Hiện thị bằng led 7 đoạn màu đỏ kích thước… Read More

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM C.TY VINAVIM

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM 15/11/2013 C.Ty Kỹ Thuật Ấn Tượng chuyển giao hệ thống điều khiển giám sát thu thập dữ liệu nhiệt độ độ ẩm cho C.Ty VINAVIM. Các thiết bị đo được kết nối với máy tính thông qua chuẩn truyền thông RS_485. Phần Cứng: Bảng hiển thị được… Read More

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ C.TY SONG ĐẠT GIAI ĐOẠN 2

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ LÀ SẢN PHẨM ĐỒNG HỒ LED TREO TƯỜNG HIỂN THỊ NHIỆT ĐỘ ĐƯỢC SẢN XUẤT THEO NHU CẦU CẦN THIẾT CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG 30/09/2013 C.Ty Kỹ Thuất Ấn Tượng bàn giao đồng hồ đo nhiệt độ cho C.Ty SONG ĐẠT. Chi tiết sản phẩm: Kích thước đồng hồ 5cm… Read More

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ C.TY TIN HOC GIA PHƯƠNG

ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ  04/08/2013 C.TY Kỹ Thuật Ấn Tượng bàn giao đồng hồ đo nhiệt độ cho C.TY TIN HỌC GIA PHƯƠNG. Chi tiết sản phẩm: Kích thước đồng hồ 5cm x 22cm x 43cm Hiển thị bằng led 7 đoạn 9cm x 12 cm Khung nhôm định hình chịu lực Mica Đài… Read More

BÀN GIAO ĐỒNG HỒ ĐO NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM C.TY RKW-LOTUS

20/06/1013 C.TY Kỹ Thuật Ấn Tượng bàn giao đồng hồ đo nhiệt độ độ ẩm cho C.TY RKW-LOTUS VN. Chi tiết sản phẩm: Kích thước đồng hồ 55cm x 70cm. Hiển thị “Nhiệt độ độ ẩm” bằng led 7 đoạn 9cm x12cm, hiển thị “Time, Date” bằng led 7 đoạn 5cm x 7cm. Khung nhôm… Read More

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM KHO HÀNG

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM KHO HÀNG – GIẢI PHÁP GIÁM SÁT CHUYÊN NGHIỆP HỆ THỐNG SCADA ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT VÀ THU THẬP DỬ LIỆU  MÔ HÌNH HỆ THỐNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ ĐỘ ẨM Mô tả hoạt động: – Hệ thống được nối với đồng hồ nhiệt hoặc màn hình… Read More