HỆ THỐNG BÃI GIỮ XE – HỆ THỐNG QUẢN LÝ XE VÀO RA

I. GIỚI THIỆU Bãi giữ xe theo cách truyền thống ghi vé cho từng xe chỉ thích hợp cho các hệ thống bãi giữ xe nhỏ còn đối với các bãi giữ xe có quy mô trung bình và lớn rất dễ bị ùn tắc giao thông do tốc độ làm việc theo cách truyền… Read More