HỆ THỐNG GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT

ATPro vừa sản xuất và bàn giao HỆ THỐNG GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT – HE THONG GIAM SAT SAN XUAT – BANG DIEN TU NANG SAT cho khách hàng : Công ty B.U.I Furniture 1. MÔ HÌNH PHẦN CỨNG. 1.1 Mộ hình hệ thống giám sát năng suất sản xuất. 1.2 Bảng điện tử…. Read More

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT (CTY DEA MYUNG)

ATPro vừa sản xuất và bàn giao HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT – HE THONG GIAM SAT SAN XUAT – BANG DIEN TU NANG SAT cho khách hàng : Công ty Dea Myung 1. MÔ HÌNH PHẦN CỨNG. 1.1 Mộ hình hệ thống giám sát năng suất sản xuất. 1.2 Bảng điện tử. BẢNG TỔNG… Read More

HT GIÁM SÁT NĂNG SUẤT XUẤT KHẨU CAMPUCHIA

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NĂNG SUẤT SẢN XUẤT XUẤT KHẨU CPC LÀ HỆ THỐNG ĐƯỢC THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP, BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG KỸ THUẬT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA HỆ THỐNG. 20/04/2014 C.Ty Kỹ Thuật Ấn Tượng xuất khẩu hệ thống giám sát năng suất sản xuất đi CAMPUCHIA. 1. MÔ HÌNH PHẦN CỨNG…. Read More

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT CHUYỀN MAY CTY VINATEX

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NĂNG XUẤT SẢN XUẤT CHUYỀN MAY LÀ GIẢI PHÁP TỐI ƯU ĐỂ QUẢN LÝ, GIÁM SÁT DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT TỰ ĐỘNG. Mô hình kết nối mạng hệ thống giám sát sản xuất chuyền may. Cấu trúc của hệ thống bao gồm:  Máy chủ Web Server kết nối với các bộ… Read More

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT CTY IPTOPS

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NĂNG SUẤT SẢN XUẤT   Công ty Intops Việt Nam – Bảng sản lượng: + ” Kế hoạch hôm nay“, ” Kế hoạch thực tế“: số liệu được nhập từ Remote. + ” Kết quả thực tế“: số liệu cập nhật từ  cảm biến chuyên dụng để đếm các linh kiện điện tử…. Read More

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT – BỘ ĐẾM SẢN PHẨM

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT – BỘ ĐẾM SẢN PHẨM LÀ MỘT GIẢI PHÁP GIÁM SÁT SẢN XUẤT, ĐẾM SẢN PHẨM CHO CÁC NHÀ MÁY XÍ NGIỆP, XƯỞNG SẢN XUẤT Chi tiết sản phẩm: Bảng hiển thị số lượng sản phẩm kích thước 12cm x 25cm x 5cm. Số hiển thị bằng led 7 đoạn… Read More

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NĂNG SUẤT SẢN XUẤT

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NĂNG SUẤT SẢN XUẤT – BẢNG HIỂN THỊ ĐẾM SẢN PHẨM ĐỒNG BỘ HÓA SẢN XUẤT TRONG NHÀ MÁY VÀ GIA TĂNG NĂNG SUẤT, SẢN LƯỢNG LAO ĐỘNG. Cải tiến cơ cấu hoạt động đồng bộ giữa các bộ phận sản xuất. Gia tăng tiện bộ làm việc đồng bộ của… Read More

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT VÀ THEO DÕI NĂNG SUẤT SẢN XUẤT

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT, ĐẾM SẢN PHẨM CHO CÔNG TY, NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP… Mô hình kết nối mạng hệ thống giám sát năng xuất sản xuất Hệ thống gồm nhiều bảng điện tử hiển thị kết nối với CPU trung tâm điều khiển bằng chuẩn truyền thông Rs485. các máy tính trong… Read More

CHUYỂN GIAO HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN LƯỢNG C.TY RKW-LOTUS

HỆ THỐNG GIÁM SÁT NĂNG SUẤT SẢN XUẤT – HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN LƯỢNG 20/07/2013 C.Ty Kỹ Thuật Ấn Tượng chuyển giao hệ thống giám sát sản lượng cho C.Ty RKW-LOTUS VN Phần Cứng – Bảng điện tử: Kích thước mỗi bảng điện tử 60cm x 120cm Hiển thị bằng led 7 đoạn kích… Read More

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT CHUYỀN MAY

HỆ THỐNG GIÁM SÁT SẢN XUẤT, ĐẾM SẢN PHẨM CHO CÔNG TY  MAY… Mô hình kết nối mạng hệ thống giám sát năng xuất sản xuất Hệ thống gồm nhiều bảng điện tử hiển thị kết nối với CPU trung tâm điều khiển bằng chuẩn truyền thông Rs485. các máy tính trong mạng kết nối… Read More