HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT TRẠM CÂN CÓ XỬ LÝ ẢNH SỐ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIÁM SÁT TRẠM CÂN TỰ ĐỘNG CÓ XỬ LÝ ẢNH SỐ Cầu cân tự động gồm 2 cảm biến và 2 camera nhận dạng biển số xe Hệ thống cân tự động đang tiến hành cân khối lượng xe tải Trạm cân được đặt 2 thiết bị cảm biến quang trên… Read More